Styrelse 2018

Ordförande: Göran Johansson
Kassör: Jakob Knapp
Sekreterare: Barbro Eklund
Ledamöter: Johan Hagman, Thomas Strand, Calle Sjungargård, Linda Jernberg, Rune Olsson

Suppleanter: Angelica Sjödin, Hans Sundmark, Stefan Engstedt och Emil Skoglund

Revisorer: Stig Hallgren och Tina Lorens

Valberedning: Heidi Sjungargård och Sussie Berger