Styrelse 2019

Ordförande: Göran Johansson
Kassör: Jakob Knapp
Sekreterare: Barbro Eklund
Ledamöter: Johan Hagman, Thomas Strand, Calle Sjungargård, Linda Jernberg, Rune Olsson, Lennart Holmström

Suppleanter: Hans Sundmark, Stefan Engstedt, Emil Skoglund och Petra Wetterskog

Revisorer: Stig Hallgren och Tina Lorens

Valberedning: Heidi Sjungargård och Sussie Berger