Styrelse 2021

Ordförande: Göran Johansson
Kassör: Jakob Knapp
Sekreterare: Barbro Eklund
Ledamöter: Johan Hagman, Thomas Strand, Calle Sjungargård, Linda Jernberg, Petra Wetterskog, Lennart Holmström

Suppleanter: Hans Sundmark, Stefan Engstedt, Emil Skoglund och Jonathan Ekvall

Revisorer: Stig Hallgren och Anders Lyhed

Valberedning: Heidi Sjungargård och Sussie Berger