Styrelse 2023

Ordförande: Dag Andersson
Kassör: Jakob Knapp
Sekreterare: Barbro Eklund
Ledamöter: Johan Hagman, Thomas Strand, Calle Sjungargård, Petra Wetterskog, Lennart Holmström, Anna Bodin

Suppleanter: Hans Sundmark, Stefan Engstedt, Emil Skoglund och Jenny Johansson

Revisorer: Stig Hallgren och Anders Lyhed

Valberedning: Heidi Sjungargård och Göran Johansson